Chương trình đào tạo > Đào tạo kỹ năng mềm

Kỹ năng lãnh đạo cho nhà quản lý (Leadership Skills For Managers) 

10/04/2012

1. MỤC TIÊU:

     - Cung cấp cho học viên những kiến thức và kinh nghiệm để nâng cao năng lực lãnh đạo của mình nhằm vận dụng trong công việc một cách khoa học và hiệu quả nhằm đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp.

 

2. ĐỐI TƯỢNG:

     - Đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, các quản trị viên cấp cao (Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành), các Tổ trưởng, Giám đốc sản xuất,…

     - Mọi đối tượng đang công tác tại các doanh nghiệp thuộc các khu vực kinh tế khác nhau như: Trường học, Bệnh viện, Dịch vụ hành chính công,….

 

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

#

Chuyên đề

Nội dung

Thời lượng

Buổi

Tiết

1

Chân dung nhà lãnh đạo

1.Hình ảnh nhà lãnh đạo hiện đại

2.Phong cách và vai trò của nhà lãnh đạo

3.Thực hiện quyền lực và ảnh hưởng của lãnh đạo để nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên.

01

04

2

Lãnh đạo nhóm

1.Khai quát về đội nhóm

2.Xây dựng & Phát triển đội nhóm

3.Đánh giá hoạt động của đội nhóm

4. Cải tiến hiệu quả của đội nhóm

02

08

3

Quản lý nhân viên

1.Xây dựng môi trường làm việc

2.Thiết kế & Phân tích công việc

3. Phân quyền và ủy thác công việc

4. Động cơ thúc đẩy nhân viên

5. Giải quyết vấn đề và ra quyết định

6.Đánh giá năng lực và khen thưởng

03

12

Tổng cộng

 

06

24

 

Ghi chú: Thiết kế chương trình theo  Đại học Swinburne University of Australia

 

4. THỜI GIAN HỌC:

     - Thời gian học:  06 buổi  x 4tiết/buổi

     - Lịch học: Từ 18h00 đến 21h00 Thứ 2,4,6 hoặc 3,5,7 hoặc cả ngày chủ nhật.

     - Phòng học máy lạnh, trang thiết bị hiện đại phục vụ lớp học.